Zaloguj się aby szybciej zarządzać swoimi ogłoszeniami. Kliknij tutaj jeśli nie masz jeszcze konta.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA SZKOLENIA EKOEXPERT Firmowe

tydzień temu Usługi i firmy Białystok 16 wyświetleń

-- zł

  • img
Lokalizacja: Białystok
Cena: -- zł

FirmaEkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalnośćdoradczą oraz szkoleniową z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie.Firma EkoExpoert jest certyfikowaną jednostką szkoleniową świadczącą usługi w ramach KSU (KrajowegoSystemu Usług) przy PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), posiada wdrożonysystem zarządzania jakością zgodną z normą ISO 9001:2009, a także jestjednostką szkoleniowo-doradczą w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych).Firma EkoExpert specjalizuje się w szkoleniach związanych z prawidłowymwyliczeniem wysokości opłat środowiskowych, prawidłowym sporządzaniem raportówśrodowiskowych oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych zaochronę środowiska w firmie oraz wypełnianie obowiązków środowiskowych.

Obowiązki sprawozdawcze firm uzależnionesą od rodzaju prowadzonej działalności oraz wpływu prowadzonej działalności naśrodowisko naturalne oraz stopnia tego oddziaływania. Firma EkoExpert oferuje możliwośćwspółpracy w zakresie monitorowania zmian przepisów o ochronie środowiska orazprzygotowania oraz przeprowadzenia praktycznych szkoleń umożliwiającychprawidłowe raportowania do organów kontroli środowiskowej, prawidłowe rozliczeniaz tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowanie firmy do kontroliśrodowiskowej oraz bieżący nadzór nad dokumentacją środowiskową firmy. Firma EkoExpert realizuje szkoleniadofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwalana realizację szkoleń przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, co powoduje,że rzeczywisty koszt szkolenia dla przedsiębiorstwa jest dużo niższy, akorzyści wynikające ze zrealizowanego szkolenia pozwolą firmie na dostosowaniedziałalności do przepisów o ochronie środowiska. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie wrealizacji szkoleń środowiskowych, obsłudze ekologicznej firm oraz świadczeniu specjalistycznychusług środowiskowych z zakresu dokumentacji środowiskowej, procedurśrodowiskowych oraz możliwości dofinansowania prowadzonej działalności w celudostosowania jej do wymogów ochrony środowiska. Poprawa ekologicznego wizerunkufirmy wpływa w znaczący sposób na rozwój firmy, poprawia ocenę ofert wprzetargach, gdzie kluczowym elementem jest ochrona środowiska oraz ułatwiadostęp do sektorów biznesu, w których wymogiem jest przestrzeganie procedurzwiązanych z ochroną środowiska. Nastronie internetowej firmy www.ekoexpert.com.plmogą Państwo bezpłatnie wypełnić ankietę, umożliwiającą ocenę potrzebśrodowiskowych w Państwa firmie, pozwalającą stworzyć ofertę usługśrodowiskowych dopasowaną do wielkości przedsiębiorstwa, jego strukturyorganizacyjnej oraz pozwalającą ocenić możliwość wypełniania obowiązkówśrodowiskowych w ramach struktury organizacyjnej firmy oraz pozwalającą przygotowaćpropozycję szkoleń środowiskowych dedykowanych dla Państwa firmy.