Zaloguj się aby szybciej zarządzać swoimi ogłoszeniami. Kliknij tutaj jeśli nie masz jeszcze konta.

USŁUGI ŚRODOWISKOWE OBSŁUGA FIRM SPRAWOZDANIA RAPORTY EKOEXPERT BIAŁYSTOK Firmowe

tydzień temu Usługi i firmy Białystok 15 wyświetleń

-- zł

  • img
Lokalizacja: Białystok
Cena: -- zł

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. zo.o. jest liderem w branży usług ekologicznych. Firma EkoExpert zajmuje siękompleksową obsługą ekologiczną firm pod kątem wypełniania obowiązkówśrodowiskowych, w tym prawidłowego oraz terminowego sporządzania oraz składaniasprawozdań środowiskowych. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwiazgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie, możliwość ubiegania się owsparcie unijne realizowanych projektów, dofinansowanie do usług szkoleniowych,udział w projektach realizowanych przez firmę EkoExpert oraz budowanieekologicznego wizerunku firmy. Wypełnianie obowiązków środowiskowych przezfirmy w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń prowadzonej działalności należy dopodstawowych obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska i zarządzaniaochroną środowiska w firmie. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwiafirmom przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków środowiskowychw firmie na doradców środowiskowych zEkoExpert oraz zapewnia wsparcie doradców w trakcie kontroli środowiskowej orazwystępowania przed organami administracji w celu uzyskania decyzjiśrodowiskowych, pozwoleń środowiskowych, pozwoleń sektorowych i innych.Eksperci środowiskowi z EkoExpert załatwiają wszelkie formalności związane zuzyskiwaniem pozwoleń, sporządzaniem dokumentów oraz prowadzą bieżącerozliczenia działalności związane z korzystaniem ze środowiska. Eksperciśrodowiskowi z EkoExpert zajmują się kompleksowo zarządzaniem ochronąśrodowiska w firmie, rozwijaniem działalności z poszanowaniem zasad ochronyśrodowiska oraz monitorowaniem zmian w zakresie przepisów o ochronieśrodowiska, w celu dostosowania działalności firmy do obowiązujących przepisów.

Doradcy środowiskowi specjalizują się w sporządzaniu dokumentacjiśrodowiskowej: raportów, ekspertyz, wniosków, pozwoleń środowiskowych:pozwolenia emisyjne, wodno-ściekowe, raporty OOŚ, KIP i inne.

Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmom wymiernekorzyści. Firma EkoExpert dba o ograniczenie konsekwencji związanych zniedopełnieniem obowiązków środowiskowych w firmie. Firma EkoExpert oferujewsparcie w każdym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem: zarządzania odpadami, zarządzania odnawialnymi źródłami energii,zarządzania efektywnością energetyczną i innymi. . Firma EkoExpert posiadarekomendacje wielu firm oraz instytucji,w tym jednostek samorządowych. Doradcy środowiskowi udzielają wyczerpującychinformacji telefonicznie pod numerem 85 744 44 60 oraz w odpowiedzi nazapytania przesłane na adres poczty elektronicznej: biuro@ekoexpert.com.pl. Więcejinformacji udostępniamy na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl